test

Specjalista

Ogłoszenie archiwalne. Ta oferta skończyła się 2017-10-10.
Miejsce: Poznań
Umowa: -
Praca: -

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca w terenie, w tym samodzielne prowadzenie samochodu służbowego,
 praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
Zakres zadań kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska prowadzenie postępowań pokontrolnych prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym w zakresie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań przepisów ochrony środowiska współpraca z innymi inspektorami w ww. wyspecjalizowanym zakresie kontrola podmiotów w innym zakresie korzystających ze środowiska udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej pełnienie dyżurów na wypadek wystąpienia poważnej awarii

Wymagania niezbędne wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego prawo jazdy kat. B ogólna wiedza z zakresu ochrony środowiska znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska znajomość procedur wynikających z KPA komunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe znajomość procedur kontrolnych dobra organizacja pracy zdolność analitycznego myśleniahttp://www.praca.pl/specjalista_1750669.html

Polska

wielkopolskie

Poznań

Administracja publiczna / Służba cywilna

Specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone © najgorsza-praca.pl | regulamin