test

Księgowy

Miejsce: Prudnik
Umowa: -
Praca: -

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku ul. Nyska 28 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym; przygotowywanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów; prowadzenie ewidencji i rejestrów - umów zleceń, dochodów, chorób zakaźnych; wystawianie rachunków z tyt. dochodów budżetowych przygotowanie i wysyłanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej NBP; sporządzanie sprawozdań i opracowań analitycznych związanych z działalnością budżetowo - finansową inspektoratu; inne zadania zlecone przez Głównego Księgowego. Warunki pracy praca administarcyjno - biurowa w siedzibie urzędu; narzędzia i materiały pracy - komputer ( obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godz. dobowego wymiaru czasu pracy ); bariery architektoniczne: budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. bip.piwprudnik.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie ekonomiczne doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej; umiejętność obsługi programów komputerowych ( Word, Excel oraz programów księgowych) oraz urządzeń biurowych; umiejętność pracy w zespole; umiejętność działania w sytuacjach stresowych; komunikatywność; posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; korzystanie z pełni praw publicznych; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. pozostałe wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-20 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Data aktualizacji: 2017-09-06 Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony Rodzaj pracy: Pełny etat Minimalne doświadczenie: 1 rok Wykształcenie: Wyższe licencjackie Ilość wakatów: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © najgorsza-praca.pl | regulamin