test

Kontroler Rozliczeń

Miejsce: Rzeszów
Umowa: -
Praca: -

Kontroler Rozliczeń -Ogłoszenie nr: 15926
Data ukazania się ogłoszenia: 2017-09-28
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler Rozliczeń

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:: 1
Adres urzędu
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
rozliczanie podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatku oraz wydawanie postanowień w tym zakresie, prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, w celu dostarczenia aktualnej informacji na temat stanu wzajemnych rozliczeń pomiędzy urzędem a podatnikiem, udzielanie odpowiedzi na zajęcia wierzytelności dokonywane przez sądowe organy egzekucyjne w celu dokonywania potrąceń w tym zakresie, przesyłanie odpisów kart kontowych, wykazów przekazanych dokumentów i informacji o prowadzonych postępowaniach podatników, którzy zmienili właściwość urzędu, w celu bieżącego dochodzenia przyjętych do realizacji zaległości i likwidacji nadpłat.


Warunki pracy
Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z klientem zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym czterokondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w rachunkowości podatkowej
pozostałe wymagania niezbędne:
Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych, Wymagane umiejętności interpersonalne: łatwość komunikacji, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:
2017-10-03
Miejsce składania dokumentów:
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Inne informacje:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin