test

Informatyk

Miejsce: Przemyśl
Umowa: -
Praca: -

Informatyk -Ogłoszenie nr: 26512
Data ukazania się ogłoszenia: 2018-04-30
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:: 1
Adres urzędu
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności administratora serwerów w IAS i US, prowadzenie dokumentacji związanej z administrowanymi systemami oraz z instalacją nowych wersji oprogramowania i poprawek, utrzymanie w ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych, udzielanie wsparcia w zakresie zarządzania systemami operacyjnymi oraz innym oprogramowaniem (instalacja, aktualizacja i rozwiązywanie problemów), zarządzanie usługami informatycznymi (poczta, baza danych, …), wdrażanie nowych rozwiązań/usług, zarządzanie i nadzorowanie bazy techniczno-systemowej (urządzenia komputerowe, urządzenia wejścia/wyjścia) oraz instalacja i konfiguracja, szkolenie i wspieranie pracowników w zakresie zasad korzystania z systemów komputerowych, rozwijanie systemów informatycznych na potrzeby jednostek administracji skarbowej.


Warunki pracy
Praca o charakterze administracyjno-biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z klientem. Może wystąpić potrzeba pracy w systemie zmianowym 12/24 godzinnym przez dłuższy okres czasu.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w pięciokondygnacyjnym budynku biurowym z dźwigiem osobowym. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego 3 miesiące doświadczenia pracy w obszarze lub projektach IT
pozostałe wymagania niezbędne:
Podstawowa wiedza z zakresu budowy sprzętu komputerowego, powszechnie stosowanych systemów operacyjnych, funkcjonowania sieci komputerowych, Wymagana jest grzeczność i uprzejmość. Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, umiejętność pracy w zespole - Współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami. Zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu. Pracownik zajmujący dane stanowisko pracy powinien dostrzegać różnice zdań, omawiać problemy i starać się łagodzić konflikty. Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych. Dotyczy również umiejętności kierowania zespołem (w tym: rozwiązywania konfliktów w zespole, motywowania pracowników). Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux. Znajomość języka angielskiego na poziomie umiejętnej komunikacji. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:
2018-05-14
Miejsce składania dokumentów:
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Inne informacje:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin