test

Starszy referent

Miejsce: Bielsko-Biała
Umowa: -
Praca: -

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kompletowanie i przedkładanie dokumentacji i korespondencji do dekretacji przełożonego obsługa dziennika elektronicznego archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich do archiwum składanie zamówień na materiały biurowe i inne druki oraz rozdział ich pomiędzy pracowników prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji mienia powierzonego pracownikom Warunki pracy Praca wykonywana jest w pomisezczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Okresowo praca przy komputerze poniżej dobowego wymiaru czasu pracy Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 33 812 1500. Wynagrodzenie bruttto przy 20-letnim stażu pracy 2.500 zł. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Nabór i postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w trzech etapach: 1-wstępna weryfikacja pod względem formalnym, 2-test pisemny ze znajomości ustawy o służbie cywilnej i pracy kancelaryjno-biurowej 3- rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które najlepiej zaliczyły test. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego praca na podobnym stanowisku administracyjno-biurowym pozostałe wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-09 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Data aktualizacji: 2018-05-01 Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony Rodzaj pracy: Pełny etat Minimalne doświadczenie: 1 rok Wykształcenie: Wyższe licencjackie Ilość wakatów: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin