test

Inspektor nadzoru budowlanego

Miejsce: Bielsko-Biała
Umowa: -
Praca: -

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego 43-300 Bielsko-Biała Piastowska 40 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie projektów decyzji i postanowień udział w czynnościach inspekcyjnych w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych prowadzenie postępowań z zakresu właściwości organu współuczestnictwo w zakresie postępowań egzekucyjnych przygotowywanie niezbędnych danych z działalności stanowiska w celu umożliwienia sporządzenia okresowych sprawozdań Warunki pracy Praca biurowa, praca w terenie, czynności kontrolne na terenie budowy i w obiektach budowlanych, bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w postępowaniach Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane dokumenty złożone nie będą zwracane kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie osoby niezakwalifikowane nie będą informowane po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tellubWymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe techniczno-budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie pozostałe wymagania niezbędne: uprawnienia budowlane bez ograniczeń prawo jazdy kat. B znajomość przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność obsługi komputera umiejętność pracy z dokumentacją projektową znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe odporność na stres, staraność, rzetelność samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość zdolność analitycznego myślenia, umiejętność argumentowania Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane kopia prawa jazdy kat. B Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Data aktualizacji: 2018-05-09 Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony Rodzaj pracy: Pełny etat Minimalne doświadczenie: 1 rok Wykształcenie: Wyższe licencjackie Ilość wakatów: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin