test

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Miejsce: Bielsko-Biała
Umowa: -
Praca: -

Inspektor Nadzoru Budowlanego -Ogłoszenie nr: 26794
Data ukazania się ogłoszenia: 2018-05-09
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:: 1
Adres urzędu
43-300 Bielsko-Biała
Piastowska 40
Miejsce wykonywania pracy:

Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie projektów decyzji i postanowień udział w czynnościach inspekcyjnych w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych prowadzenie postępowań z zakresu właściwości organu współuczestnictwo w zakresie postępowań egzekucyjnych przygotowywanie niezbędnych danych z działalności stanowiska w celu umożliwienia sporządzenia okresowych sprawozdań


Warunki pracy
Praca biurowa, praca w terenie, czynności kontrolne na terenie budowy i w obiektach budowlanych, bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w postępowaniach


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczno-budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie
pozostałe wymagania niezbędne:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń prawo jazdy kat. B znajomość przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność obsługi komputera umiejętność pracy z dokumentacją projektową znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane kopia prawa jazdy kat. B Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:
2018-05-21
Miejsce składania dokumentów:
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Inne informacje:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin