test

Kierowca samochodu dostawczego do 3,5t- Transport krajowy

Miejsce: Poznań
Umowa: Umowa o pracę
Praca: Pełny etat
Tel. kom. 518612520
Tel. -

Zatrudnię kierowcę samochodu dostawczego do 3,5t. ,transport krajowy.


Umowa o Pracę po miesięcznym okresie próbnym – atrakcyjne wynagrodzenie.


Codzienne załadunki Gądki / Koninko, powroty Gądki / Koninko.

Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne.

Dostawa do sklepów, galerii handlowych, centrów dystrybucyjnych i prywatnych odbiorców.

Towar na paletach/koszach/wózkach/kartonach, zapewniamy auto z windą.


Do zadań pracownika będzie należeć :

- załadunek/rozładunek, rozwożenie i dostarczenie towaru pod wskazany adres.


Od kandydatów oczekujemy:

- prawo jazdy kat. B

- mile widziane doświadczenie w kierowaniu samochodem dostawczym do 3,5t (kontener z windą)

- sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista, punktualność,


Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e'mail: [email protected] z dopiskiem w tytule „KIEROWCA”

Dodatkowych informacji udzielam pod numerem telefonicznym.


Prosimy z zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Fox Route 38 z siedzibą w Robakowie - moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji oraz archiwizacji.”.


Administrator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane przez siebie CV.


CV proszę przesyłać na e'mail: [email protected]

Tel: od pon.-pt. w godz. 8:00-17:00


Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".


Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez: e'mail: [email protected]

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora (zwykle 3 miesiące).

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

• osoby te kwestionują prawidłowość danych,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu rekrutacji.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin