test

Wszystkie branże

Funkcjonariusz

Cały kraj

Dowolny rodzaj pracy

Dowolna umowa

Oferty pracy - Funkcjonariusz

Znalezionych ogłoszeń: 288
Tytuł ogłoszenia Gdzie?
Starszy referent
... cy, w szczególności rejestru czasu pracy w systemie SWOP w zakresie urlopów funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych pionu kryminalnego jak i nadgodzin; Wdrażanie i zarządzanie zasa ...
Polska
14.05.2018
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Polska
14.05.2018
Starszy referent
... cy, w szczególności rejestru czasu pracy w systemie SWOP w zakresie urlopów funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych pionu kryminalnego jak i nadgodzin; Wdrażanie i zarządzanie zasa ...
Polska
14.05.2018
Księgowy
... iania faktur, sposobu ich przechowywania(...), szczegółowych rozporządzeń MSW dot. funkcjonariuszy Policji umiejętność podejmowania decyzji odporność na stres umiejętność stosowania przep ...
Polska
14.05.2018
Inspektor
... Drogowego, Rejestrowanie w systemie komputerowym mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Udzielanie odpowiedzi na pisma firm ubezpieczeniowych dot. pojazdów, Przyjmowanie od funkcjonariuszy odcinków „D” z bloczków mandatowych za pokwitowaniem, Rozliczanie mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy, Przyjmowanie dokumentacji z kancelarii jawnej, Kopertowanie i ekspediowanie przesyłek z ...
Polska
14.05.2018
Inspektor wojewódzki
... yka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV ...
Polska
14.05.2018
Inspektor
... yka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV ...
Polska
14.05.2018
Inspektor
... yka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa. https://www.praca.pl/inspektor_1973431.htmlPolsk ...
Gdańsk
13.05.2018
Inspektor
... Drogowego, Rejestrowanie w systemie komputerowym mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Udzielanie odpowiedzi na pisma firm ubezpieczeniowych dot. pojazdów, Przyjmowanie od funkcjonariuszy odcinków „D” z bloczków mandatowych za pokwitowaniem, Rozliczanie mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy, Przyjmowanie dokumentacji z kancelarii jawnej, Kopertowanie i ekspediowanie przesyłek z ...
Świebodzin
13.05.2018
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Bydgoszcz
13.05.2018
Starszy Referent
... cy, w szczególności rejestru czasu pracy w systemie SWOP w zakresie urlopów funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych pionu kryminalnego jak i nadgodzin; Wdrażanie i zarządzanie zasa ...
Polska
12.05.2018
Starszy referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu załatwienia właściwego obiegu dokumentacji prowadzenie rejestrów, dziennik ...
Opole
12.05.2018
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Bydgoszcz
12.05.2018
Starszy referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu załatwienia właściwego obiegu dokumentacji prowadzenie rejestrów, dziennik ...
Polska
11.05.2018
Specjalista
... e;w ogólnych; o Policji - w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie korzystania przez policjant&oa ...
Polska
11.05.2018
Specjalista
... e;w ogólnych; o Policji - w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie korzystania przez policjant&oa ...
Polska
11.05.2018
Specjalista
... wykonywania zadań: • Praca administaracyjno -biurowa, • Kontakt osobisty i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu. Miejsce i otoczenie organ ...
Białystok
11.05.2018
Inspektor
... Drogowego, Rejestrowanie w systemie komputerowym mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Udzielanie odpowiedzi na pisma firm ubezpieczeniowych dot. pojazdów, Przyjmowanie od funkcjonariuszy odcinków „D” z bloczków mandatowych za pokwitowaniem, Rozliczanie mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy, Przyjmowanie dokumentacji z kancelarii jawnej, Kopertowanie i ekspediowanie przesyłek z ...
Świebodzin
11.05.2018
Księgowy
... iania faktur, sposobu ich przechowywania(...), szczegółowych rozporządzeń MSW dot. funkcjonariuszy Policji umiejętność podejmowania decyzji odporność na stres umiejętność stosowania przep ...
Katowice
10.05.2018
Starszy Referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu załatwienia właściwego obiegu dokumentacji prowadzenie rejestrów, dziennik ...
Opole
10.05.2018
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Bydgoszcz
10.05.2018
Specjalista
... ie ubezpieczeń społecznych; realizowanie procesu windykacji należności przysługujących od funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na podstawie dokumentów przypisanych prawem; weryf ... ych przez inne komórki merytoryczne; sporządzanie zaświadczeń o wysokości uposażeń funkcjonariuszy zwolnionych ze służby i uprawnionych do pobierania emerytury lub renty; archiwizowanie a ...
Polska
10.05.2018
Specjalista
... ; opracowywanie regulaminu oraz zmian w regulaminie; prowadzenie akt osobowych wszystkich funkcjonariuszy; koordynacja w zakresie wojennej obsady kadrowej /prowadzenie książki obsady wojennej, s ... dzanie regulaminu jednostki zmilitaryzowanej, sporządzanie książki etatowej, reklamowanie funkcjonariuszy; koordynowanie, planowanie, organizowanie doskonalenia zawodowego; upowszechnianie, koor ...
Polska
10.05.2018
Specjalista
... e;w ogólnych; o Policji - w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie korzystania przez policjant&oa ...
Polska
10.05.2018
Specjalista
... ; opracowywanie regulaminu oraz zmian w regulaminie; prowadzenie akt osobowych wszystkich funkcjonariuszy; koordynacja w zakresie wojennej obsady kadrowej /prowadzenie książki obsady wojennej, s ... dzanie regulaminu jednostki zmilitaryzowanej, sporządzanie książki etatowej, reklamowanie funkcjonariuszy; koordynowanie, planowanie, organizowanie doskonalenia zawodowego; upowszechnianie, koor ...
Krosno Odrzańskie
09.05.2018
Starszy Specjalista
... prowadzeniem postępowaniami administracyjnymi, kontakt z organami opiniodawczymi ( m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ABW w celu pozyskania informacji na temat cudzoziemcó ...
Piotrków Trybunalski
09.05.2018
Specjalista
... ; opracowywanie regulaminu oraz zmian w regulaminie; prowadzenie akt osobowych wszystkich funkcjonariuszy; koordynacja w zakresie wojennej obsady kadrowej /prowadzenie książki obsady wojennej, s ... dzanie regulaminu jednostki zmilitaryzowanej, sporządzanie książki etatowej, reklamowanie funkcjonariuszy; koordynowanie, planowanie, organizowanie doskonalenia zawodowego; upowszechnianie, koor ...
Krosno Odrzańskie
09.05.2018
Inspektor
... zacyjnych do składnicy akt; wykonywanie zadań w ramach nadzoru nad kwalifikacja akt przez funkcjonariusz i pracowników; brakowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania; sporządz ...
Krosno Odrzańskie
08.05.2018
Inspektor
... ;re należy przekazać na konto ZFŚS w danym roku analizowanie wniosków personalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu określenia wysokości skutków finansowych pr ...
Polska
07.05.2018
Inspektor
... re należy przekazać na konto ZFŚS w danym roku analizowanie wniosków personalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu określenia wysokości skutków finansowych pr ...
Polska
07.05.2018
Księgowy
... iania faktur, sposobu ich przechowywania(...), szczegółowych rozporządzeń MSW dot. funkcjonariuszy Policji umiejętność podejmowania decyzji odporność na stres umiejętność stosowania przep ...
Katowice
07.05.2018
Inspektor Wojewódzki
... yjęcia dokumentów, udzielania informacji. Na stanowisku pracownik kontaktuje się z funkcjonariuszami Policji oraz ABW, Powiatowymi Urzędami Pracy, Centralną Ewidencją Informacji Działalno ...
Katowice
02.05.2018
Asystent
... acy, karty ewidencji obecności, zestawienia nieobecności, rozliczanie wypracowanych przez funkcjonariuszy nadgodzin Przygotowywanie planów doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy oraz pracowników placówki Prowadzenie ewidencji szkoleń przeprowadzonych w ... kalnego oraz sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie spraw szkoleniowych Zapoznawanie funkcjonariuszy placówki z rozkazami personalnymi, sporządzanie dokumentacji służbowej w zakresie ...
Dołhobyczów
30.04.2018
Inspektor wojewódzki
... omość języka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; https://www.praca.pl/inspektor-wojewodzki_196560 ...
Gdańsk
29.04.2018
Starszy księgowy
... ową, Zakres zadań dokonywanie rozliczeń związanych w wynagrodzeniami pracowników i funkcjonariuszy, dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, przygotowywanie zaświadczeń o ...
Bydgoszcz
29.04.2018
Specjalista
... cznego ze stanem ewidencyjnym, nadzorowanie terminowego przesyłania ankiet bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, kontrolowanie i nadzorowanie zgodności z obowiązującymi ...
Poznań
29.04.2018
Starszy inspektor
... ewidencji wyposażenia w broń, amunicję, środki przymusu bezpośreniego i ochrony osobistej funkcjonariuszy garnizonu pomorskiego; sporządzanie dokumentów materiałowych dających podstawę do ...
Gdańsk
29.04.2018
Inspektor
... P w Gdyni sporządzanie pism rozliczanie ze spraw i dokumentów pracowników i funkcjonariuszy zmieniających stanowisko pracy przyjmowanie i nadawanie faksów, powielanie pism p ...
Gdynia
29.04.2018
Starszy referent
... m przekazania do składnicy akt, wprowadzanie do systemu informatycznego danych urlopowych funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych. Wymagania niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawod ...
Polska
29.04.2018
Specjalista
... cznego ze stanem ewidencyjnym, nadzorowanie terminowego przesyłania ankiet bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, kontrolowanie i nadzorowanie zgodności z obowiązującymi ...
Poznań
28.04.2018

Wybierz lub znajdź lokalizację w zawodzie Funkcjonariusz

Wybierz województwo

Wszystkie regiony
dolnośląskie (9)
kujawsko-pomorskie (16)
lubelskie (15)
lubuskie (18)
łódzkie (9)
małopolskie (21)
mazowieckie (43)
opolskie (30)
podkarpackie (3)
podlaskie (8)
pomorskie (27)
śląskie (15)
świętokrzyskie (2)
warmińsko-mazurskie (13)
wielkopolskie (7)
zachodniopomorskie (6)

Wybierz zawód

Adwokat (390)
Agronom (37)
Ajent (128)
Aktor (87)
Analityk (2867)
Aplikant (1798)
Asystentka (11781)
Audytor (998)
Bankier (371)
Barista (2056)
Betoniarz (1004)
Blacharz (1341)
Bosman (28)
Brygadzista (1777)
Cieśla (3893)
Copywriter (335)
Doradca (65052)
Dostawca (7887)
Dozorca (370)
Drwal (130)
Dyrektor (9617)
Ekspedient (738)
Elektryk (14691)
Fakturzystka (7906)
Fryzjer (1206)
Geodeta (206)
Glazurnik (1141)
Gospodyni (82)
Grafik (25806)
Grafik DTP (118)
Hostessa (595)
Hotelarz (35)
Hydraulik (6355)
Informatyk (2642)
Inkasent (85)
Inspektor (6852)
Kelner (4538)
Kierowca (24070)
Kierowca B (525)
Kierowca C+E (7570)
Komornik (560)
Konserwator (1206)
Księgowy (37483)
Kucharz (4682)
Kurator (237)
Kurier (3975)
Lakiernik (1378)
Lekarz (3093)
Lektor (3276)
Listonosz (572)
Logistyk (8765)
Magazynier (14314)
Malarz (2098)
Manager (18000)
Mediator (51)
Model (3736)
Monter (11534)
Murarz (3223)
Nauczyciel (5610)
Niania (2085)
Ochroniarz (21253)
Ogrodnik (674)
Pedagog (3239)
Piekarz (819)
Pokojówka (1489)
Prawnik (820)
Programista (2769)
Radca Prawny (2401)
Referent (4230)
Sekretarka (945)
Spawacz (10552)
Stolarz (5348)
Team Leader (1998)
Tokarz (871)
Tynkarz (1094)
Web Design (173)
Wychowawca (1339)
Zbrojarz (2203)

Najpopularniejsze tematy na forum

sanden Polkowice

Polkowice

Krosno

Kierowca katb Wrocław

Toruń

Tczew

Asystentka stomatologiczna Białystok izoblok Chorzów animator pieniadza Centrum carfree Kraków

Kraków

Szczecin

Kołobrzeg

Katowice

omida Warszawa

Lubin

uber nowy maz Dwór

Przasnysz

biurowa wlochy Warszawa wlochy Warszawa

Mysłowice

masazysta Poznań

Kielce

opiekunka Łódź

Pilica

Częstochowa

Nauczyciel wspomagajacy Gliwice

uber Kraków

Lublin

sare Rybnik

Zabrze

iglotex Dąbrowa Sprzątaczka Rybnik

Rybnik

Puławy

Dobczyce

parking Okęcie

Opole

Ząbki

Poznań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin