test

Wszystkie branże

Funkcjonariusz

Cały kraj

Dowolny rodzaj pracy

Dowolna umowa

Oferty pracy - Funkcjonariusz

Znalezionych ogłoszeń: 288
Tytuł ogłoszenia Gdzie?
Starszy referent
... cy, w szczególności rejestru czasu pracy w systemie SWOP w zakresie urlopów funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych pionu kryminalnego jak i nadgodzin; Wdrażanie i zarządzanie zasa ...
Polska
14 maj
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Polska
14 maj
Starszy referent
... cy, w szczególności rejestru czasu pracy w systemie SWOP w zakresie urlopów funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych pionu kryminalnego jak i nadgodzin; Wdrażanie i zarządzanie zasa ...
Polska
14 maj
Księgowy
... iania faktur, sposobu ich przechowywania(...), szczegółowych rozporządzeń MSW dot. funkcjonariuszy Policji umiejętność podejmowania decyzji odporność na stres umiejętność stosowania przep ...
Polska
14 maj
Inspektor
... Drogowego, Rejestrowanie w systemie komputerowym mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Udzielanie odpowiedzi na pisma firm ubezpieczeniowych dot. pojazdów, Przyjmowanie od funkcjonariuszy odcinków „D” z bloczków mandatowych za pokwitowaniem, Rozliczanie mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy, Przyjmowanie dokumentacji z kancelarii jawnej, Kopertowanie i ekspediowanie przesyłek z ...
Polska
14 maj
Inspektor wojewódzki
... yka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV ...
Polska
14 maj
Inspektor
... yka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV ...
Polska
14 maj
Inspektor
... yka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa. https://www.praca.pl/inspektor_1973431.htmlPolsk ...
Gdańsk
13 maj
Inspektor
... Drogowego, Rejestrowanie w systemie komputerowym mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Udzielanie odpowiedzi na pisma firm ubezpieczeniowych dot. pojazdów, Przyjmowanie od funkcjonariuszy odcinków „D” z bloczków mandatowych za pokwitowaniem, Rozliczanie mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy, Przyjmowanie dokumentacji z kancelarii jawnej, Kopertowanie i ekspediowanie przesyłek z ...
Świebodzin
13 maj
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Bydgoszcz
13 maj
Starszy Referent
... cy, w szczególności rejestru czasu pracy w systemie SWOP w zakresie urlopów funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych pionu kryminalnego jak i nadgodzin; Wdrażanie i zarządzanie zasa ...
Polska
12 maj
Starszy referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu załatwienia właściwego obiegu dokumentacji prowadzenie rejestrów, dziennik ...
Opole
12 maj
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Bydgoszcz
12 maj
Starszy referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu załatwienia właściwego obiegu dokumentacji prowadzenie rejestrów, dziennik ...
Polska
11 maj
Specjalista
... e;w ogólnych; o Policji - w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie korzystania przez policjant&oa ...
Polska
11 maj
Specjalista
... e;w ogólnych; o Policji - w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie korzystania przez policjant&oa ...
Polska
11 maj
Specjalista
... wykonywania zadań: • Praca administaracyjno -biurowa, • Kontakt osobisty i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu. Miejsce i otoczenie organ ...
Białystok
11 maj
Inspektor
... Drogowego, Rejestrowanie w systemie komputerowym mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Udzielanie odpowiedzi na pisma firm ubezpieczeniowych dot. pojazdów, Przyjmowanie od funkcjonariuszy odcinków „D” z bloczków mandatowych za pokwitowaniem, Rozliczanie mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy, Przyjmowanie dokumentacji z kancelarii jawnej, Kopertowanie i ekspediowanie przesyłek z ...
Świebodzin
11 maj
Księgowy
... iania faktur, sposobu ich przechowywania(...), szczegółowych rozporządzeń MSW dot. funkcjonariuszy Policji umiejętność podejmowania decyzji odporność na stres umiejętność stosowania przep ...
Katowice
10 maj
Starszy Referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu załatwienia właściwego obiegu dokumentacji prowadzenie rejestrów, dziennik ...
Opole
10 maj
Inspektor
... kadrowych i szkoleniowych Placówki, prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Placówki oraz sprawd ... h, wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych, ustalanie ilości pracowników i funkcjonariuszy Placówki kierowanych na szkolenia specjalistyczne organizowane przez ośrodki szko ...
Bydgoszcz
10 maj
Specjalista
... ie ubezpieczeń społecznych; realizowanie procesu windykacji należności przysługujących od funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na podstawie dokumentów przypisanych prawem; weryf ... ych przez inne komórki merytoryczne; sporządzanie zaświadczeń o wysokości uposażeń funkcjonariuszy zwolnionych ze służby i uprawnionych do pobierania emerytury lub renty; archiwizowanie a ...
Polska
10 maj
Specjalista
... ; opracowywanie regulaminu oraz zmian w regulaminie; prowadzenie akt osobowych wszystkich funkcjonariuszy; koordynacja w zakresie wojennej obsady kadrowej /prowadzenie książki obsady wojennej, s ... dzanie regulaminu jednostki zmilitaryzowanej, sporządzanie książki etatowej, reklamowanie funkcjonariuszy; koordynowanie, planowanie, organizowanie doskonalenia zawodowego; upowszechnianie, koor ...
Polska
10 maj
Specjalista
... e;w ogólnych; o Policji - w zakresie obowiązków i praw policjanta, mieszkań funkcjonariuszy Policji; Akty wykonawcze do Ustawy o Policji: - w sprawie korzystania przez policjant&oa ...
Polska
10 maj
Specjalista
... ; opracowywanie regulaminu oraz zmian w regulaminie; prowadzenie akt osobowych wszystkich funkcjonariuszy; koordynacja w zakresie wojennej obsady kadrowej /prowadzenie książki obsady wojennej, s ... dzanie regulaminu jednostki zmilitaryzowanej, sporządzanie książki etatowej, reklamowanie funkcjonariuszy; koordynowanie, planowanie, organizowanie doskonalenia zawodowego; upowszechnianie, koor ...
Krosno Odrzańskie
9 maj
Starszy Specjalista
... prowadzeniem postępowaniami administracyjnymi, kontakt z organami opiniodawczymi ( m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ABW w celu pozyskania informacji na temat cudzoziemcó ...
Piotrków Trybunalski
9 maj
Specjalista
... ; opracowywanie regulaminu oraz zmian w regulaminie; prowadzenie akt osobowych wszystkich funkcjonariuszy; koordynacja w zakresie wojennej obsady kadrowej /prowadzenie książki obsady wojennej, s ... dzanie regulaminu jednostki zmilitaryzowanej, sporządzanie książki etatowej, reklamowanie funkcjonariuszy; koordynowanie, planowanie, organizowanie doskonalenia zawodowego; upowszechnianie, koor ...
Krosno Odrzańskie
9 maj
Inspektor
... zacyjnych do składnicy akt; wykonywanie zadań w ramach nadzoru nad kwalifikacja akt przez funkcjonariusz i pracowników; brakowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania; sporządz ...
Krosno Odrzańskie
8 maj
Inspektor
... ;re należy przekazać na konto ZFŚS w danym roku analizowanie wniosków personalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu określenia wysokości skutków finansowych pr ...
Polska
7 maj
Inspektor
... re należy przekazać na konto ZFŚS w danym roku analizowanie wniosków personalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu określenia wysokości skutków finansowych pr ...
Polska
7 maj
Księgowy
... iania faktur, sposobu ich przechowywania(...), szczegółowych rozporządzeń MSW dot. funkcjonariuszy Policji umiejętność podejmowania decyzji odporność na stres umiejętność stosowania przep ...
Katowice
7 maj
Inspektor Wojewódzki
... yjęcia dokumentów, udzielania informacji. Na stanowisku pracownik kontaktuje się z funkcjonariuszami Policji oraz ABW, Powiatowymi Urzędami Pracy, Centralną Ewidencją Informacji Działalno ...
Katowice
2 maj
Asystent
... acy, karty ewidencji obecności, zestawienia nieobecności, rozliczanie wypracowanych przez funkcjonariuszy nadgodzin Przygotowywanie planów doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy oraz pracowników placówki Prowadzenie ewidencji szkoleń przeprowadzonych w ... kalnego oraz sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie spraw szkoleniowych Zapoznawanie funkcjonariuszy placówki z rozkazami personalnymi, sporządzanie dokumentacji służbowej w zakresie ...
Dołhobyczów
30 kwi
Inspektor wojewódzki
... omość języka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; https://www.praca.pl/inspektor-wojewodzki_196560 ...
Gdańsk
29 kwi
Starszy księgowy
... ową, Zakres zadań dokonywanie rozliczeń związanych w wynagrodzeniami pracowników i funkcjonariuszy, dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, przygotowywanie zaświadczeń o ...
Bydgoszcz
29 kwi
Specjalista
... cznego ze stanem ewidencyjnym, nadzorowanie terminowego przesyłania ankiet bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, kontrolowanie i nadzorowanie zgodności z obowiązującymi ...
Poznań
29 kwi
Starszy inspektor
... ewidencji wyposażenia w broń, amunicję, środki przymusu bezpośreniego i ochrony osobistej funkcjonariuszy garnizonu pomorskiego; sporządzanie dokumentów materiałowych dających podstawę do ...
Gdańsk
29 kwi
Inspektor
... P w Gdyni sporządzanie pism rozliczanie ze spraw i dokumentów pracowników i funkcjonariuszy zmieniających stanowisko pracy przyjmowanie i nadawanie faksów, powielanie pism p ...
Gdynia
29 kwi
Starszy referent
... m przekazania do składnicy akt, wprowadzanie do systemu informatycznego danych urlopowych funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych. Wymagania niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawod ...
Polska
29 kwi
Specjalista
... cznego ze stanem ewidencyjnym, nadzorowanie terminowego przesyłania ankiet bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, kontrolowanie i nadzorowanie zgodności z obowiązującymi ...
Poznań
28 kwi

Wybierz lub znajdź lokalizację w zawodzie Funkcjonariusz

Wybierz województwo

Wszystkie regiony
dolnośląskie (9)
kujawsko-pomorskie (16)
lubelskie (15)
lubuskie (18)
łódzkie (9)
małopolskie (21)
mazowieckie (43)
opolskie (30)
podkarpackie (3)
podlaskie (8)
pomorskie (27)
śląskie (15)
świętokrzyskie (2)
warmińsko-mazurskie (13)
wielkopolskie (7)
zachodniopomorskie (6)

Wybierz zawód

Adwokat (390)
Agronom (37)
Ajent (128)
Aktor (87)
Analityk (2867)
Aplikant (1798)
Asystentka (11781)
Audytor (998)
Bankier (371)
Barista (2056)
Betoniarz (1004)
Blacharz (1342)
Bosman (28)
Brygadzista (1778)
Cieśla (3893)
Copywriter (335)
Doradca (65053)
Dostawca (7888)
Dozorca (370)
Drwal (130)
Dyrektor (9617)
Ekspedient (738)
Elektryk (14691)
Fakturzystka (7906)
Fryzjer (1206)
Geodeta (206)
Glazurnik (1141)
Gospodyni (82)
Grafik (25806)
Grafik DTP (118)
Hostessa (595)
Hotelarz (35)
Hydraulik (6355)
Informatyk (2642)
Inkasent (85)
Inspektor (6852)
Kelner (4538)
Kierowca (24073)
Kierowca B (526)
Kierowca C+E (7570)
Komornik (560)
Konserwator (1206)
Księgowy (37483)
Kucharz (4682)
Kurator (237)
Kurier (3975)
Lakiernik (1378)
Lekarz (3093)
Lektor (3276)
Listonosz (572)
Logistyk (8766)
Magazynier (14314)
Malarz (2098)
Manager (18000)
Mediator (51)
Model (3736)
Monter (11535)
Murarz (3223)
Nauczyciel (5610)
Niania (2086)
Ochroniarz (21254)
Ogrodnik (674)
Pedagog (3239)
Piekarz (819)
Pokojówka (1489)
Prawnik (820)
Programista (2769)
Radca Prawny (2401)
Referent (4230)
Sekretarka (945)
Spawacz (10552)
Stolarz (5348)
Team Leader (1998)
Tokarz (871)
Tynkarz (1094)
Web Design (173)
Wychowawca (1339)
Zbrojarz (2203)

Najpopularniejsze tematy na forum

Lębork

Lublin

tarnowskie Góry

Głogów

Gogolin

Miechów

Proszowice

Dzierżoniów szymanski Jacek

Warszawa

Kłodzko

Hydraulik Zabrze

Kluczbork

Sopot

jastrzebie Zdrój

Tychy

Pruszków

Kraków

Wolbrom
szatniarz Warszawa

Bydgoszcz

Karpacz

Błonie

Gliwice

tatuum Opole Asystentka poszukuje pracy jako stomatologiczna miejsce wawer Warszawa

uber Kraków

uber taxyfi Kraków taxify Kraków dabrowa gornicza Walcownia wroclawskie Warszawa Bielany Tczew

Kielce

Sprzątaczka Kielce

Tarnów

Suwałki

Siechnice wlkp Grodzisk print polska mazowiecki Grodzisk czarna owca Lublin
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin