test

Wszystkie branże

Specjalista ds. Prawnych

Cały kraj

Dowolny rodzaj pracy

Dowolna umowa

Oferty pracy - Specjalista ds. Prawnych

Znalezionych ogłoszeń: 1461
Tytuł ogłoszenia Gdzie?
Inspektor ochrony zabytków
... idomych,• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra;• brak specj ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów ...
Polska
14.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kazimierza Wielka
14.05.2018
Starszy specjalista
... starszy specjalista Miejsce pracy: mazowieckie, Polska Nr ref.: 27064 Branża: Forma zatrudnienia: pełen etat Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Biurze Obsługi Urzędu Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Mazowieck ... iennie,- brak zainstalowanej windy, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,- brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiają ...
Polska
14.05.2018
Starszy specjalista
... ępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1974181.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja biurowa, Administracja publiczna / Służba cywilnaStarszy specjalista ... iennie,- brak zainstalowanej windy, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,- brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiają ...
Polska
14.05.2018
Specjalista
... specjalista Miejsce pracy: mazowieckie, Polska Nr ref.: 26976 Branża: Forma zatrudnienia: pełen etat Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Wymiar etatu: 1 Li ... nie,- kontakt z klietem zewnętrznym,- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem dys ...
Polska
14.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Polska
14.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
14.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Skoczów
13.05.2018
Specjalista
... e przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe https://www.praca.pl/specjalista_1973420.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja publiczna / Służba cywilna, PrawoSpecjalista ... nie,- kontakt z klietem zewnętrznym,- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem dyscyplinarnym w sprawach dotyczących członków samorządu adwokackiego, członków samorządu radców prawnych oraz prawników zagranicznych; Badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego i radców prawnych w przedmiocie wpisu na listę adwokatów i listę radców prawnych oraz listę prawników zagranicznych prowadzone przez okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, a także opracowywanie projektów sprzeciwów Ministra Sprawiedliwości w tych ...
Polska
13.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kazimierza Wielka
13.05.2018
Starszy specjalista
... gania dodatkowe Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1973363.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja biurowa, Administracja publiczna / Służba cywilnaStarszy specjalista ... lejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.Inne informacje: budynek ...
Polska
13.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Polska
13.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Gdańsk
13.05.2018
Starszy specjalista
... Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaw Biurze Obsługi UrzęduWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 2Adres urzędu:Mazowiecki Urz ... a, wejście F (od al. Solidarności)z dopiskiem "Oferta pracy BOU-II/8,15"starszy specjalistaData publikacji: 2018-05-12 ...
Polska
13.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
13.05.2018
Inspektor ochrony zabytków
... idomych,• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra;• brak specj ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów ...
Polska
12.05.2018
Referent
... liwia wjazd na IV piętro • w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ... kresie zadań realizowanych na stanowisku pracy Umiejętność interpretacji przepisów prawnych Dokładność i systematyczność, Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania ...
Polska
12.05.2018
Inspektor ochrony zabytków
... idomych,• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra;• brak specj ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów ...
Warszawa
12.05.2018
Referent
... ganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych: podjazd, toaleta, • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewido ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Nasz urząd jest pracodaw ...
Polska
12.05.2018
Specjalista
... Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaw Wydziale Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy PrawnejWymiar etatu: 1Licz ... Zasobami LudzkimiAl. Ujazdowskie 1100-950 WarszawaZ podaniem na kopercie numeru ogłoszeniaspecjalistaData publikacji: 2018-05-11 ...
Polska
12.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kazimierza Wielka
12.05.2018
Inspektor Ochrony Zabytków
... , bez podjazdów i bez windy); - brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych; - praca w biurze i w terenie ( również na wysokości pow. 3m) Wymagania zwi ...
Włocławek
12.05.2018
Starszy specjalista
... y Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnejul. Podchorążych 38, 00-463 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Uzgadnianie projektów aktów prawnych MSWiA i innych resortów z właściwymi komórkami organizacyjnymi KG PSP, oraz ... adres e-mail, nr telefonu.Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: BP – starszy specjalista.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 2,0 ...
Polska
12.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Skoczów
12.05.2018
Starszy Specjalista
... Starszy Specjalista - Ogłoszenie nr: 27038 Data ukazania się ogłoszenia: 2018-05-12 Mazowiecki Urząd Wo ... zawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy Specjalista Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy:: 2 Adres urzędu Mazowiecki Urząd Wojew&oacu ...
Polska
12.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Gdańsk
11.05.2018
Starszy Specjalista
... Starszy Specjalista - Ogłoszenie nr: 27064 Data ukazania się ogłoszenia: 2018-05-12 Mazowiecki Urząd Wo ... zawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy Specjalista Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy:: 2 Adres urzędu Mazowiecki Urząd Wojew&oacu ...
Polska
11.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
11.05.2018
Specjalista
... e;dzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 ... n Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska Prowadzenie dz ...
Szczecin
11.05.2018
Referent
... rganizacyjno-techniczne stanowiska pracy:• budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych: podjazd, toaleta,• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidom ...
Polska
11.05.2018
Starszy inspektor
... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.000 złMUW zapewnia ...
Polska
11.05.2018
Inspektor Ochrony Zabytków
... domych, • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, • bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra; • brak sp ...
Warszawa
11.05.2018
Starszy inspektor
... go dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów:bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; ... u mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:naliczanie uposażeń policjantów i wy ...
Polska
11.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Gdańsk
11.05.2018
Starszy specjalista
... WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań w ... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ...
Polska
11.05.2018
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
11.05.2018
Starszy inspektor
... o dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; ... u mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń policjantów i ...
Polska
11.05.2018
Młodszy specjalista
... w jakości, dyspozycyjność związana z wyjazdami, prawo jazdy. https://www.praca.pl/mlodszy-specjalista_1972283.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja publiczna / Służba cywilna, Farmaceutyka / BiotechnologiaMłodszy specjalista ... cute;ra nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne ...
Polska
11.05.2018
Starszy inspektor
... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ...
Polska
11.05.2018
Starszy specjalista
... ępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1972249.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja biurowa, Administracja publiczna / Służba cywilnaStarszy specjalista ... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ...
Polska
11.05.2018

Wybierz lub znajdź lokalizację w zawodzie Specjalista ds. Prawnych

Wybierz województwo

Wszystkie regiony
dolnośląskie (37)
kujawsko-pomorskie (7)
lubelskie (54)
lubuskie (6)
łódzkie (16)
małopolskie (95)
mazowieckie (576)
opolskie (122)
podkarpackie (20)
podlaskie (10)
pomorskie (25)
śląskie (45)
świętokrzyskie (14)
warmińsko-mazurskie (20)
wielkopolskie (120)
zachodniopomorskie (17)

Wybierz zawód

Adwokat (390)
Agronom (37)
Ajent (128)
Aktor (87)
Analityk (2867)
Aplikant (1798)
Asystentka (11781)
Audytor (998)
Bankier (371)
Barista (2056)
Betoniarz (1004)
Blacharz (1341)
Bosman (28)
Brygadzista (1777)
Cieśla (3893)
Copywriter (335)
Doradca (65052)
Dostawca (7887)
Dozorca (370)
Drwal (130)
Dyrektor (9617)
Ekspedient (738)
Elektryk (14691)
Fakturzystka (7906)
Fryzjer (1206)
Geodeta (206)
Glazurnik (1141)
Gospodyni (82)
Grafik (25806)
Grafik DTP (118)
Hostessa (595)
Hotelarz (35)
Hydraulik (6355)
Informatyk (2642)
Inkasent (85)
Inspektor (6852)
Kelner (4538)
Kierowca (24070)
Kierowca B (525)
Kierowca C+E (7570)
Komornik (560)
Konserwator (1206)
Księgowy (37483)
Kucharz (4682)
Kurator (237)
Kurier (3975)
Lakiernik (1378)
Lekarz (3093)
Lektor (3276)
Listonosz (572)
Logistyk (8765)
Magazynier (14314)
Malarz (2098)
Manager (18000)
Mediator (51)
Model (3736)
Monter (11534)
Murarz (3223)
Nauczyciel (5610)
Niania (2085)
Ochroniarz (21253)
Ogrodnik (674)
Pedagog (3239)
Piekarz (819)
Pokojówka (1489)
Prawnik (820)
Programista (2769)
Radca Prawny (2401)
Referent (4230)
Sekretarka (945)
Spawacz (10552)
Stolarz (5348)
Team Leader (1998)
Tokarz (871)
Tynkarz (1094)
Web Design (173)
Wychowawca (1339)
Zbrojarz (2203)

Najpopularniejsze tematy na forum

Krosno

Kierowca katb Wrocław

Toruń

Tczew

Asystentka stomatologiczna Białystok izoblok Chorzów animator pieniadza Centrum carfree Kraków

Kraków

Szczecin

Kołobrzeg

Katowice

omida Warszawa

Lubin

uber nowy maz Dwór

Przasnysz

biurowa wlochy Warszawa wlochy Warszawa

Mysłowice

masazysta Poznań

Kielce

opiekunka Łódź

Pilica

Częstochowa

Nauczyciel wspomagajacy Gliwice

uber Kraków

Lublin

sare Rybnik

Zabrze

iglotex Dąbrowa Sprzątaczka Rybnik

Rybnik

Puławy

Dobczyce

parking Okęcie

Opole

Ząbki

Poznań

its Rzeszów

Proszowice

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin