test

Wszystkie branże

Specjalista ds. Prawnych

Cały kraj

Dowolny rodzaj pracy

Dowolna umowa

Oferty pracy - Specjalista ds. Prawnych

Znalezionych ogłoszeń: 1461
Tytuł ogłoszenia Gdzie?
Inspektor ochrony zabytków
... idomych,• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra;• brak specj ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów ...
Polska
14 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kazimierza Wielka
14 maj
Starszy specjalista
... starszy specjalista Miejsce pracy: mazowieckie, Polska Nr ref.: 27064 Branża: Forma zatrudnienia: pełen etat Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Biurze Obsługi Urzędu Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu: Mazowieck ... iennie,- brak zainstalowanej windy, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,- brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiają ...
Polska
14 maj
Starszy specjalista
... ępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1974181.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja biurowa, Administracja publiczna / Służba cywilnaStarszy specjalista ... iennie,- brak zainstalowanej windy, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,- brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiają ...
Polska
14 maj
Specjalista
... specjalista Miejsce pracy: mazowieckie, Polska Nr ref.: 26976 Branża: Forma zatrudnienia: pełen etat Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Wymiar etatu: 1 Li ... nie,- kontakt z klietem zewnętrznym,- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem dys ...
Polska
14 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Polska
14 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
14 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Skoczów
13 maj
Specjalista
... e przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe https://www.praca.pl/specjalista_1973420.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja publiczna / Służba cywilna, PrawoSpecjalista ... nie,- kontakt z klietem zewnętrznym,- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem dyscyplinarnym w sprawach dotyczących członków samorządu adwokackiego, członków samorządu radców prawnych oraz prawników zagranicznych; Badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego i radców prawnych w przedmiocie wpisu na listę adwokatów i listę radców prawnych oraz listę prawników zagranicznych prowadzone przez okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, a także opracowywanie projektów sprzeciwów Ministra Sprawiedliwości w tych ...
Polska
13 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kazimierza Wielka
13 maj
Starszy specjalista
... gania dodatkowe Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1973363.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja biurowa, Administracja publiczna / Służba cywilnaStarszy specjalista ... lejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.Inne informacje: budynek ...
Polska
13 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Polska
13 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Gdańsk
13 maj
Starszy specjalista
... Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaw Biurze Obsługi UrzęduWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 2Adres urzędu:Mazowiecki Urz ... a, wejście F (od al. Solidarności)z dopiskiem "Oferta pracy BOU-II/8,15"starszy specjalistaData publikacji: 2018-05-12 ...
Polska
13 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
13 maj
Inspektor ochrony zabytków
... idomych,• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra;• brak specj ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów ...
Polska
12 maj
Referent
... liwia wjazd na IV piętro • w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ... kresie zadań realizowanych na stanowisku pracy Umiejętność interpretacji przepisów prawnych Dokładność i systematyczność, Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania ...
Polska
12 maj
Inspektor ochrony zabytków
... idomych,• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra;• brak specj ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów ...
Warszawa
12 maj
Referent
... ganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych: podjazd, toaleta, • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewido ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Nasz urząd jest pracodaw ...
Polska
12 maj
Specjalista
... Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaw Wydziale Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy PrawnejWymiar etatu: 1Licz ... Zasobami LudzkimiAl. Ujazdowskie 1100-950 WarszawaZ podaniem na kopercie numeru ogłoszeniaspecjalistaData publikacji: 2018-05-11 ...
Polska
12 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kazimierza Wielka
12 maj
Inspektor Ochrony Zabytków
... , bez podjazdów i bez windy); - brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych; - praca w biurze i w terenie ( również na wysokości pow. 3m) Wymagania zwi ...
Włocławek
12 maj
Starszy specjalista
... y Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnejul. Podchorążych 38, 00-463 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Uzgadnianie projektów aktów prawnych MSWiA i innych resortów z właściwymi komórkami organizacyjnymi KG PSP, oraz ... adres e-mail, nr telefonu.Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: BP – starszy specjalista.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 2,0 ...
Polska
12 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Skoczów
12 maj
Starszy Specjalista
... Starszy Specjalista - Ogłoszenie nr: 27038 Data ukazania się ogłoszenia: 2018-05-12 Mazowiecki Urząd Wo ... zawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy Specjalista Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy:: 2 Adres urzędu Mazowiecki Urząd Wojew&oacu ...
Polska
12 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Gdańsk
11 maj
Starszy Specjalista
... Starszy Specjalista - Ogłoszenie nr: 27064 Data ukazania się ogłoszenia: 2018-05-12 Mazowiecki Urząd Wo ... zawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy Specjalista Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy:: 2 Adres urzędu Mazowiecki Urząd Wojew&oacu ...
Polska
11 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
11 maj
Specjalista
... e;dzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 70-502 ... n Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska Prowadzenie dz ...
Szczecin
11 maj
Referent
... rganizacyjno-techniczne stanowiska pracy:• budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych: podjazd, toaleta,• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidom ...
Polska
11 maj
Starszy inspektor
... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ... poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.000 złMUW zapewnia ...
Polska
11 maj
Inspektor Ochrony Zabytków
... domych, • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, • bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra; • brak sp ...
Warszawa
11 maj
Starszy inspektor
... go dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów:bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; ... u mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:naliczanie uposażeń policjantów i wy ...
Polska
11 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta w Salonie
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Gdańsk
11 maj
Starszy specjalista
... WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań w ... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ...
Polska
11 maj
Specjalista ds Obsługi Klienta
... to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Otwierając rynek pracy na osoby niepełnosprawne, budujemy społeczeństwo bez barier. Jako ...
Kraków
11 maj
Starszy inspektor
... o dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; ... u mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń policjantów i ...
Polska
11 maj
Młodszy specjalista
... w jakości, dyspozycyjność związana z wyjazdami, prawo jazdy. https://www.praca.pl/mlodszy-specjalista_1972283.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja publiczna / Służba cywilna, Farmaceutyka / BiotechnologiaMłodszy specjalista ... cute;ra nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne ...
Polska
11 maj
Starszy inspektor
... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ...
Polska
11 maj
Starszy specjalista
... ępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1972249.htmlPolskamazowieckieWarszawaAdministracja biurowa, Administracja publiczna / Służba cywilnaStarszy specjalista ... iewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym ...
Polska
11 maj

Wybierz lub znajdź lokalizację w zawodzie Specjalista ds. Prawnych

Wybierz województwo

Wszystkie regiony
dolnośląskie (37)
kujawsko-pomorskie (7)
lubelskie (54)
lubuskie (6)
łódzkie (16)
małopolskie (95)
mazowieckie (576)
opolskie (122)
podkarpackie (20)
podlaskie (10)
pomorskie (25)
śląskie (45)
świętokrzyskie (14)
warmińsko-mazurskie (20)
wielkopolskie (120)
zachodniopomorskie (17)

Wybierz zawód

Adwokat (390)
Agronom (37)
Ajent (128)
Aktor (87)
Analityk (2867)
Aplikant (1798)
Asystentka (11781)
Audytor (998)
Bankier (371)
Barista (2056)
Betoniarz (1004)
Blacharz (1342)
Bosman (28)
Brygadzista (1778)
Cieśla (3893)
Copywriter (335)
Doradca (65053)
Dostawca (7888)
Dozorca (370)
Drwal (130)
Dyrektor (9617)
Ekspedient (738)
Elektryk (14691)
Fakturzystka (7906)
Fryzjer (1206)
Geodeta (206)
Glazurnik (1141)
Gospodyni (82)
Grafik (25806)
Grafik DTP (118)
Hostessa (595)
Hotelarz (35)
Hydraulik (6355)
Informatyk (2642)
Inkasent (85)
Inspektor (6852)
Kelner (4538)
Kierowca (24073)
Kierowca B (526)
Kierowca C+E (7570)
Komornik (560)
Konserwator (1206)
Księgowy (37483)
Kucharz (4682)
Kurator (237)
Kurier (3975)
Lakiernik (1378)
Lekarz (3093)
Lektor (3276)
Listonosz (572)
Logistyk (8766)
Magazynier (14314)
Malarz (2098)
Manager (18000)
Mediator (51)
Model (3736)
Monter (11535)
Murarz (3223)
Nauczyciel (5610)
Niania (2086)
Ochroniarz (21254)
Ogrodnik (674)
Pedagog (3239)
Piekarz (819)
Pokojówka (1489)
Prawnik (820)
Programista (2769)
Radca Prawny (2401)
Referent (4230)
Sekretarka (945)
Spawacz (10552)
Stolarz (5348)
Team Leader (1998)
Tokarz (871)
Tynkarz (1094)
Web Design (173)
Wychowawca (1339)
Zbrojarz (2203)

Najpopularniejsze tematy na forum

Lębork

Lublin

tarnowskie Góry

Głogów

Gogolin

Miechów

Proszowice

Dzierżoniów szymanski Jacek

Warszawa

Kłodzko

Hydraulik Zabrze

Kluczbork

Sopot

jastrzebie Zdrój

Tychy

Pruszków

Kraków

Wolbrom
szatniarz Warszawa

Bydgoszcz

Karpacz

Błonie

Gliwice

tatuum Opole Asystentka poszukuje pracy jako stomatologiczna miejsce wawer Warszawa

uber Kraków

uber taxyfi Kraków taxify Kraków dabrowa gornicza Walcownia wroclawskie Warszawa Bielany Tczew

Kielce

Sprzątaczka Kielce

Tarnów

Suwałki

Siechnice wlkp Grodzisk print polska mazowiecki Grodzisk czarna owca Lublin
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin