test
Znaleziono 82 wpisy pasujących do wyszukiwanego hasła "Monument"
Jeżeli nie odnalazłeś interesujących Cię wpisów załóż nowy temat
Powiadamiaj mnie o nowych wpisach
autor
10.11.2018 (3 miesiące temu)
10.11.2018 (3 miesiące temu)
Architektura romańska (łac. romanus) rozwijała się w X-XIII wieku w nowo powstających, samodzielnych krajach Europy. Termin „romańska” został wprowadzony dopiero w XIX wieku, naprzód w filologii dla określenia grupy języków wywodzących się z łaciny, później dla sztuki i architektury powstałej po ponownym zainteresowaniu się sztuką starożytnego Rzymu. Okres trwania architektury romańskiej jest umowny i przyjmowany różnie w poszczególnych państwach. Najtrudniej jest określić moment przejścia od architektury wczesnego chrześcijaństwa do romańskiej we Włoszech. Przyjmuje się, że pod tym względem Francja i Niemcy wyprzedziły Włochy. Tak samo mało precyzyjnie określa się moment zakończenia epoki romańskiej. Najwcześniej, bo już w połowie XII wieku, od tego stylu odeszli budowniczowie we Francji, w innych krajach Europy okres romański trwał jeszcze przez prawie cały wiek.

Po przekroczeniu 1000 roku, który wydawał się ludziom żyjącym w na przełomie wieków momentem szczególnym, rozpoczęto na szeroką skalę wznoszenie nowych kościołów. Właśnie budownictwo sakralne odegrało największą rolę w kształtowaniu się nowego stylu architektonicznego, nazwanego stylem romańskim. Kościoły pełniły w tym okresie podwójną rolę: były ośrodkami kultu oraz często spełniały funkcję obronną, dając schronienie podczas oblężeń. Użycie kamienia, jako najczęściej stosowanego budulca i obronny charakter budowli, miały duży wpływ na kompozycję bryły budowli. Kościół romański to budynek złożony z prostych brył (prostopadłościanów, walców, ostrosłupów) o surowym, ciężkim i Monumentalnym charakterze. Grube mury i wąskie otwory okienne i drzwiowe, masywne wieże, podkreślają obronność założeń. Rzeźba i malarstwo są podporządkowane architekturze. Ponowne zainteresowanie się architekturą klasyczną i znaczny rozwój sztuki budowlanej, pozwoliły na powstanie wielu Monumentalnych dzieł. Nie powielano jednak wzorów antycznych. Na kształtowanie się architektury romańskiej, oprócz architektury starożytnego Rzymu znaczny wpływ wywarła architektura wczesnego chrześcijaństwa i architektura przedromańska, a zwłaszcza dziedzictwo okresu karolińskiego. Zasięg architektury romańskiej przekroczył granice Cesarstwa Zachodniego, obejmując także Europę Środkowo-Wschodnią i Skandynawię. Jej wzorce wraz z krucjatami dotarły także do Syrii i Palestyny. W okresie romańskim po raz pierwszy od czasów starożytnych ukształtował się w miarę jednolity styl, obejmujący swoim wpływem tak duży obszar.

Ogólne cechy charakteryzujące architekturę romańską EdytujPodstawowymi cechami wyróżniającymi architekturę romańską od stylów wcześniejszych i późniejszych to addycyjność brył i separatyzm wnętrz. Pierwszy termin oznacza, że budynek romański składa się z prostych brył geometrycznych (prostopadłościanów, walców i półwalców) zestawionych ze sobą z wyraźnym wyróżnieniem każdej z nich (bez płynnego ciągłego przechodzenia jednej w drugą), nakrytych osobnymi dachami. We wnętrzu odzwierciedla to druga z powyższych cech – poszczególne części przestrzeni (nawy, kruchty, chóry, absydy) mieszczące się w widocznych od zewnątrz osobnych bryłach, są wyraźnie oddzielone od siebie różnicami wysokości, nadprożami, łukami, rzędami kolumn itp.

Plan budynku romańskiego często jest oparty na siatce powielanych kwadratów, a proporcje brył i wnętrz budowli romańskich są oparte na prostych zależnościach arytmetycznych – np. nawa główna zwykle jest dwukrotnie szersza niż nawy boczne, długość nawy bocznej jest wielokrotnością (np. pięciokrotnością) jej szerokości, wysokość naw bocznych jest zwykle połową wysokości budynku itp. Niektórzy przypuszczają, że zależności takie są wynikiem teologicznej interpretacji fragmentów Pisma Świętego, głoszącego, że Bóg urządził świat „według liczby i miary”.

Kościoły romańskie budowane były często pod szczytami wzniesień, ale nie na samych wierzchołkach. W warstwie symbolicznej odpowiadało to lokalizacji blisko Boga, ale nie w miejscu, w którym zamieszkuje[1].

W budowlach romańskich występuje szereg zdobniczych elementów wystroju charakterystycznych dla tego stylu (gzymsy arkadowe, biforia i triforia, typowe głowice kostkowe i bazy kolumn i inne).

Budownictwo sakralne Edytuj
Kościoły romańskie planowane były na rzucie prostokąta lub krzyża łacińskiego z prezbiterium zakończonym półkolistą absydą. Były to kościoły bazylikowe lub halowe. Mniejsze budowle czasem rozwiązywano też na planie centralnym – krzyża greckiego lub rotundy. Wnętrze kościoła dzielono rzędami kolumn lub filarów najczęściej na trzy nawy. Nad skrzyżowaniem transeptu z nawą główną często umieszczano wieże, przez które doświetlano wnętrza. (kopuły występowały tylko sporadycznie). Wieże występowały także na zakończeniach naw poprzecznych, po bokach prezbiterium lub fasady. Spotykane są także kościoły dwuchórowe (posiadające absydy z przodu i z tyłu kościoła). W kościołach pielgrzymkowych zazwyczaj wokół prezbiterium budowano ambit z wieńcem kaplic. Spotykane są także kościoły o obejściach zaplanowanych p
autor
10.11.2018 (3 miesiące temu)
10.11.2018 (3 miesiące temu)
Mauzoleum

Tadź Mahal jest najbardziej znanym mauzoleum, Indie

Mauzoleum w Halikarnasie

Mauzoleum cesarza Hadriana, Rzym

Mauzoleum Jana Ziębickiego w Starym Wielisławiu
Mauzoleum (gr. mausoleion, łac. mausoleum) – rodzaj grobowca w formie Monumentalnej, samodzielnej budowli o bogatym wystroju architektonicznym. Spotykane są również niebędące miejscem ostatniego spoczynku, symboliczne mauzolea, będące jedynie pomnikiem ku czci danej osoby.

Pierwszym znanym mauzoleum jest wybudowany w IV wieku p.n.e. grobowiec króla Mauzolosa w Halikarnasie. Od imienia tego króla pochodzi nazwa wzorowanych na jego grobowcu późniejszych obiektów tego typu.

Przykłady mauzoleów Edytuj
Mauzoleum Lenina w Moskwie
Mauzoleum Ofiar Rewolucji na Polu Marsowym w Sankt Petersburgu
Mauzoleum Kim Ir Sena w Pjongjangu
Mauzoleum Strażnika Morza w Gdyni – zburzone w czasie II wojny światowej
Kaplica Moskiewska w Warszawie – mauzoleum cara Wasyla Szujskiego (wybudowane 1620 – rozebrane 1818)
Mauzoleum na terenie byłego obozu koncentracyjnego "Majdanek" w Lublinie
Mauzoleum Hindenburga – niem. Tannenberg-Denkmal koło wsi Sudwa – pomnik zwycięstwa niemieckiego nad armią rosyjską w sierpniu 1914 w Prusach – nazywanej bitwą pod Tannenbergiem
mauzoleum Valle de los Caidos w Dolinie Poległych w Hiszpanii, upamiętniające poległych (gł. żołnierzy generała Franco) w wojnie domowej 1936–1939
Mauzoleum Augusta - I wiek p.n.e.
mauzoleum Hadriana (Zamek Świętego Anioła) w Rzymie – II wiek
Mauzoleum Konstancji w Rzymie
mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy.
Mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie
mauzoleum Tadź Mahal w Indiach
Grobowce Saadytów w Marrakeszu
Mauzoleum Che Guevary w Santa Clara
Mauzoleum rodziny Dietlów w Sosnowcu
Mauzoleum w Wałbrzychu
Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie
Mauzoleum gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Gdyni
Mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Raszowie
Mauzoleum Książąt Żagańskich (kościół pw. Świętego Krzyża ) w Żaganiu
Mauzoleum Potockich w Wilanowie
Zobacz też Edytuj
cenotaf
karner
ossuarium
Bibliografia Edytuj
Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 98. ISBN 83-85001-89-1.
Kontrola autorytatywna (burial or funerary Monument or structure):
LCCN: sh85082332
GND: 4169153-2
BNCF: 13473
WorldCatMauzoleum

Tadź Mahal jest najbardziej znanym mauzoleum, Indie

Mauzoleum w Halikarnasie

Mauzoleum cesarza Hadriana, Rzym

Mauzoleum Jana Ziębickiego w Starym Wielisławiu
Mauzoleum (gr. mausoleion, łac. mausoleum) – rodzaj grobowca w formie Monumentalnej, samodzielnej budowli o bogatym wystroju architektonicznym. Spotykane są również niebędące miejscem ostatniego spoczynku, symboliczne mauzolea, będące jedynie pomnikiem ku czci danej osoby.

Pierwszym znanym mauzoleum jest wybudowany w IV wieku p.n.e. grobowiec króla Mauzolosa w Halikarnasie. Od imienia tego króla pochodzi nazwa wzorowanych na jego grobowcu późniejszych obiektów tego typu.

Przykłady mauzoleów Edytuj
Mauzoleum Lenina w Moskwie
Mauzoleum Ofiar Rewolucji na Polu Marsowym w Sankt Petersburgu
Mauzoleum Kim Ir Sena w Pjongjangu
Mauzoleum Strażnika Morza w Gdyni – zburzone w czasie II wojny światowej
Kaplica Moskiewska w Warszawie – mauzoleum cara Wasyla Szujskiego (wybudowane 1620 – rozebrane 1818)
Mauzoleum na terenie byłego obozu koncentracyjnego "Majdanek" w Lublinie
Mauzoleum Hindenburga – niem. Tannenberg-Denkmal koło wsi Sudwa – pomnik zwycięstwa niemieckiego nad armią rosyjską w sierpniu 1914 w Prusach – nazywanej bitwą pod Tannenbergiem
mauzoleum Valle de los Caidos w Dolinie Poległych w Hiszpanii, upamiętniające poległych (gł. żołnierzy generała Franco) w wojnie domowej 1936–1939
Mauzoleum Augusta - I wiek p.n.e.
mauzoleum Hadriana (Zamek Świętego Anioła) w Rzymie – II wiek
Mauzoleum Konstancji w Rzymie
mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy.
Mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie
mauzoleum Tadź Mahal w Indiach
Grobowce Saadytów w Marrakeszu
Mauzoleum Che Guevary w Santa Clara
Mauzoleum rodziny Dietlów w Sosnowcu
Mauzoleum w Wałbrzychu
Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie
Mauzoleum gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Gdyni
Mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Raszowie
Mauzoleum Książąt Żagańskich (kościół pw. Świętego Krzyża ) w Żaganiu
Mauzoleum Potockich w Wilanowie
Zobacz też Edytuj
cenotaf
karner
ossuarium
Bibliografia Edytuj
Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 98. ISBN 83-85001-89-1.
Kontrola autorytatywna (burial or funerary Monument or structure):
LCCN: sh85082332
GND: 4169153-2
BNCF: 13473
WorldCat
użytkownik
08.09.2018 (5 miesięcy temu)
08.09.2018 (5 miesięcy temu)
Uważam, że bracia powinni postawić przed budynkiem zarządu wielki Monument gloryfikujący ich niebiańskie persony ukazane w tylnym włazie kabiny pustynnego dromadera niczym ten przedstawiający Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila, wybawców narodu uciśnionego. Następnie powinno wprowadzić się codzienny obowiązek składania danin i kwiatów przed posągiem czcigodnych władców, a raz w tygodniu organizowana być powinna ulicami miasta parada WIEL-błądów na cześć dobrobytu i beztroskiej sielanki panującej w królestwie słoikowego barona.
użytkownik
10.05.2018 (9 miesięcy temu)
10.05.2018 (9 miesięcy temu)
Witaj Danielu, to młody ambitny zespół. Lubimy żartować i celebrować sukcesy, nawet najmniejsze. Zachęcam do kontaktu!
użytkownik
10.05.2018 (9 miesięcy temu)
10.05.2018 (9 miesięcy temu)
Miałem nadzieję, że dowiem się jaka jest atmosfera w firmie i czy warto aplikować.
użytkownik
19.04.2018 (10 miesięcy temu)
19.04.2018 (10 miesięcy temu)
Monument9 to firma z opinią dobrego pracodawcy. Ludzie czują jak jest dobrze i chce się pracować!!
użytkownik
18.04.2018 (10 miesięcy temu)
18.04.2018 (10 miesięcy temu)
Praca w Monumencie jak dla mnie jest pracą idealną. Człowiek oprócz szans rozwoju w firmie ma możliwość poznania fajnych osób. Ja osobiście serwisuje telefony w czym się mega odnalazłem i każdemu życzę, żeby znalazł u nas coś w czym jest dobry i dzięki czemu będzie mógł się rozwijać ;)
użytkownik
13.04.2018 (10 miesięcy temu)
13.04.2018 (10 miesięcy temu)
Witaj Waldi,
dużo się dzieje :) Rozwijamy się, szkolimy, szukamy talentów i intensywnie pracujemy! Jak możemy Ci pomóc?
użytkownik
13.04.2018 (10 miesięcy temu)
13.04.2018 (10 miesięcy temu)
Czy coś dzieje się w firmie?
użytkownik
07.03.2018 (11 miesięcy temu)
07.03.2018 (11 miesięcy temu)
Dawno nikt nie wypowiadał się na temat Monument9 Centrum Telefonów Komórkowych. Obecnie firma prowadzi rekrutację handlowców na Warszawę, Gdańsk i Gdynię (https://najlepszyfachowiec.pl/Monument9-centrum-telefonow-komorkowych,181680/rekrutacja) i każda merytoryczna opinia pracownika byłaby użyteczna dla aplikujących.
użytkownik
18.12.2017 (rok temu)
18.12.2017 (rok temu)
moja opinia jest dokladnie taka sama jak osoby na ktorej post Pani reaguje… bylem widzialem, oczami cywila tez trzeba zobaczyc wojne zauwazajac zolnierza, wystarczylo nazwac to muzeum " zycie ludnosci cywilnej w okupowanej europie , kontrasty " znam wiele innych obiektow tego typu, to nalezy do slabych, wielki Monument, ale pusty w srodku
użytkownik
14.10.2017 (rok temu)
14.10.2017 (rok temu)
Mieciu a szepnij ile tam się zarabia ?

Czy tylko zarządzający trzepią hajsy?
użytkownik
29.08.2017 (rok temu)
29.08.2017 (rok temu)
Hipożyczka, GK1, MonumentFund, Kopernik - jeden pies. Ci sami właściciele - różne spóli.
pracuja 3 pupilki Paulinki. Nikt sensowny nie ma szans zostac na dłuzej. Pokaz niekompetncji i ignorancji. Typowe biurwy, które staja we trzy nad drukarka i zaklinają jak im sie papier skonczy.
Towarzystwo wzajemnej adoracji.
Właściciele sensowni ale bywają rzadko i gówno maja do powiedzxienia.

Wszystkim kreci "pani Paulinka" - człowiek, który nie ogarnia własnego komputera. Powiedz jej, ze trzeba jej skonfigurować "bfyugfh coś tam" a zostawia komputer i sprawdzisz ile zarzabiają jej trzy przydupaski i kiedy bedziesz zwolniony.

Kupują świeże owoce do biura a kiebel wylewa. Jeżdżą taksami po wawie a nie mają na porządną chmurę - cała firma (12 osób) korzysta z licencji indywidualnej ( na 1 stanowisko) office.
Totalna prowizorka.
użytkownik
29.08.2017 (rok temu)
29.08.2017 (rok temu)
Hipożyczka, GK1, MonumentFund, Kopernik - jeden pies. Ci sami właściciele - różne spóli.
pracuja 3 pupilki Paulinki. Nikt sensowny nie ma szans zostac na dłuzej. Pokaz niekompetncji i ignorancji. Typowe biurwy, które staja we trzy nad drukarka i zaklinają jak im sie papier skonczy.
Towarzystwo wzajemnej adoracji.
Właściciele sensowni ale bywają rzadko i gówno maja do powiedzxienia.

Wszystkim kreci "pani Paulinka" - człowiek, który nie ogarnia własnego komputera. Powiedz jej, ze trzeba jej skonfigurować "bfyugfh coś tam" a zostawia komputer i sprawdzisz ile zarzabiają jej trzy przydupaski i kiedy bedziesz zwolniony.

Kupują świeże owoce do biura a kiebel wylewa. Jeżdżą taksami po wawie a nie mają na porządną chmurę - cała firma (12 osób) korzysta z licencji indywidualnej ( na 1 stanowisko) office.
Totalna prowizorka.
użytkownik
29.08.2017 (rok temu)
29.08.2017 (rok temu)
Hipożyczka, GK1, MonumentFund, Kopernik - jeden pies. Ci sami właściciele - różne spóli.
pracuja 3 pupilki Paulinki. Nikt sensowny nie ma szans zostac na dłuzej. Pokaz niekompetncji i ignorancji. Typowe biurwy, które staja we trzy nad drukarka i zaklinają jak im sie papier skonczy.
Towarzystwo wzajemnej adoracji.
Właściciele sensowni ale bywają rzadko i gówno maja do powiedzxienia.

Wszystkim kreci "pani Paulinka" - człowiek, który nie ogarnia własnego komputera. Powiedz jej, ze trzeba jej skonfigurować "bfyugfh coś tam" a zostawia komputer i sprawdzisz ile zarzabiają jej trzy przydupaski i kiedy bedziesz zwolniony.

Kupują świeże owoce do biura a kiebel wylewa. Jeżdżą taksami po wawie a nie mają na porządną chmurę - cała firma (12 osób) korzysta z licencji indywidualnej ( na 1 stanowisko) office.
Totalna prowizorka.
użytkownik
13.12.2016 (2 lata temu)
13.12.2016 (2 lata temu)
Pracuję już jakiś czas i przyznaję, że zżyłam się z rytmem firmy. Elastyczna praca. Grafik nie jest narzucany tylko konsultowany dzięki czemu bez problemu godzę z nią studia. W większości są 12h zmiany i przyznaję, że to nie należy do przyjemności, ale też praca nie należy do ciężkich. Dodatkowo rekompensuje sprawę fakt, że przy tak długich zmianach pracuję średnio 15 zamiast standardowych 22 dni w miesiącu więc mam więcej wolnego na swoje sprawy. Stawek nie komentuję bo to kwestia indywidualna i szybko przekonałam się, że stawka podstawowa jest propozycją dla tych co lubią siedzieć - pracujących szybko się tu docenia. Daję ocenę bardzo dobrą zamiast celującej bo w każdym miejscu będzie miejsce na poprawki, ale tu zarówno właściciel jak i kierownictwo stara się żeby było dobrze ;) Pozdrawiam
użytkownik
17.10.2016 (2 lata temu)
17.10.2016 (2 lata temu)
mam tak samo np dzisaj przychodze i bomba na ryj "idziesz na 3 dni pracy do innego miasta" dodam ze oddalonego o ok 100km , dziękuje koordynatorowi za grafik moge nim podcierać d__e :)
użytkownik
17.10.2016 (2 lata temu)
17.10.2016 (2 lata temu)
to jesteś synem szefa , ja mam ustalany grafik a mimo to przychodze i sie dowiaduje ze bd pracować 3 dni pod rząd gdzie mam mieć wolne
użytkownik
17.10.2016 (2 lata temu)
17.10.2016 (2 lata temu)
Pracuje pod tak zwaną franszczyzą Monument9 w gdyni i powiem tak wszystko fajnie itd ale grafik daje wiele do życzenia , ustalany grafik wszystko fajnie, przychodzisz do pracy i dowiadujesz sie że na 2 dni idziesz do innego miasta położonego 100km dalej nie no fajnie dzięki :) ! już pisze zażalenie

szef jest zajebisty ,ale też nie do końca przejmuje się swoimi pracownikami
ludzie nie jesteśmy robotami!
użytkownik
11.10.2016 (2 lata temu)
11.10.2016 (2 lata temu)
Ktoś coś wie na temat punktu w Tczewie ? Kiedy otwierają? Bo w pt mam szkolenie. I nie wiem co myśleć, robić..
Jeżeli nie odnalazłeś interesujących Cię wpisów dla hasła "Monument"
załóż nowy temat

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr
Formularz odpowiedzi
 

Chcę zamieścić
Proszę wpisać treść wiadomości (min. 10 znaków)
Wybierz zdjęcia z dysku lub przeciągnij je tutaj
możesz dodać jedno lub kilka zdjęć jednocześnie
można publikować jedynie zdjęcia w formacie JPG
maksymalna wielkość każdego zdjęcia - 4MB
dołącz:
wpisano znaków: 0
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
Proszę uzupełnić podpis (min. 3 znaki)
E-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Numer telefonu
Nieprawidłowy numer telefonu
Aby wysłać wiadomość należy zaakceptować regulamin

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

Wczytywanie danych...
 1. Jeśli chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza który sam dodałeś - podaj kod zgłoszenia który otrzymałeś na swój adres e-mail w chwili dodania komentarza a następnie przejdź do edycji wpisu:
 2. Jeśli nie pamiętasz/nie znasz swojego kodu zgłoszenia, a chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza skorzystaj z poniżej przestawionej opcji:
Jeśli chcesz usunąć komentarz który wybrałeś uzupełnij swoje dane zgłaszającego, a następnie dokonaj opłaty administracyjnej w wysokości 200,00 zł za usunięcie wybranego komentarza.
* Serwis gwarantuje poufność poniżej udostępnianych danych
Wpisz swoje imię i nazwisko
Nieprawidłowy PESEL lub NIP
Wpisz miasto i kod pocztowy
Wpisz nazwę ulicy i numer domu
Nieprawidłowy adres e-mail
 

WYCIĄG Z REGULAMINU

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Najpopularniejsze tematy na forum

Garwolin

Kierowca Bytom

Katowice

Konin

Kierowca Kąt

Pruszków

Szczecin

Częstochowa

Władysławowo

Kielce

Kierowca Kielce

Bytom

Radom

Rzeszów

oferty pracy agencja gliwice plac Piastów odrzanskie Krosno czesci Dział Piotrowice Myślenice apteka Police

Police

Kłodzko

Kraków

Jarosław

Radomsko
Działdowo

Mława

Grzędy Starachowice

Leszno

Świnoujście

Kurier Warszawa

sanden Polkowice

Polkowice

Krosno

Kierowca katb Wrocław

Toruń

Tczew

Asystentka stomatologiczna Białystok izoblok Chorzów
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin