test
Znaleziono 72 wpisy pasujących do wyszukiwanego hasła "trans rega"
Jeżeli nie odnalazłeś interesujących Cię wpisów załóż nowy temat
Powiadamiaj mnie o nowych wpisach
autor
2 paź (miesiąc temu)
2 paź (miesiąc temu)
If you are seeking a Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase, we are the best financial institution to help you to secure verifiable and easily monetized BG, SBLC and other financial instruments. At SPOT FINANCE, we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the financial instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any denomination of BG / SBLC from 10M to 10B (EURO / USD) in time for use in Heavy / Light project financing anywhere in the world.

Basically, we are here to help you move your business to the next level.

Anticipating your interests,
Email: [email protected]
Skype: spotfinanceltd

Sincere regards,
Gary Derek Beckett
SPOT FINANCE LTD
autor
21 wrz (miesiąc temu)
21 wrz (miesiąc temu)
If you are seeking a Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase, we are the best financial institution to help you to secure verifiable and easily monetized BG, SBLC and other financial instruments. At SPOT FINANCE, we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the financial instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any denomination of BG / SBLC from 10M to 10B (EURO / USD) in time for use in Heavy / Light project financing anywhere in the world.

Basically, we are here to help you move your business to the next level.

Anticipating your interests,
Email: [email protected]
Skype: spotfinanceltd

Sincere regards,
Gary Derek Beckett
SPOT FINANCE LTD
użytkownik
19 wrz (2 miesiące temu)
19 wrz (2 miesiące temu)
We are authorized Financial consulting firm that work directly with
A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for clients all over the world.

We are equally ready to work with Brokers and financial
consultants/consulting firms in their respective countries.

Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

We hope to establsih a long term business relationship with you even after this first trial

regards
WALSH SMITH, ROBERT
email : [email protected]
skype: cpt_young1
Tel contact: +447031968934
użytkownik
10 wrz (2 miesiące temu)
10 wrz (2 miesiące temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
użytkownik
10 wrz (2 miesiące temu)
10 wrz (2 miesiące temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
użytkownik
10 wrz (2 miesiące temu)
10 wrz (2 miesiące temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
użytkownik
10 wrz (2 miesiące temu)
10 wrz (2 miesiące temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
użytkownik
7 wrz (2 miesiące temu)
7 wrz (2 miesiące temu)
FRESH CUT FOR BG/SBLC LC DLC FOR LEASE/PURCHASE
We offer certified and verifiable bank instruments via Swift transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions.
BANK INSTRUMENT PARTICULARS
Instruments :Fully Cash Backed, Fresh Cut Bank Guarantee(Standard ICC format)
Age :One (1) years and One (1) day
Rate :Leasing: 3+2, Purchase: 32+2
Currency :USD/Euro
Bank :Top A Rated banks
Amount :As Advised by Beneficiary
Intermediary Fees : Two Percent (2%) of Face Value payable by Beneficiary
Tranches : As per agreed tranches schedule
Delivery : Swift MT799/MT760
Payment : Swift MT103 (Wire transfer)
Best regards
Management.
Contact Name: Steve Nguyen
Email: [email protected]
Skype: financialcapitaltrustplc001
PH: +1-336-283-3097
użytkownik
4 wrz (2 miesiące temu)
4 wrz (2 miesiące temu)
Dear, Sir/Ma.

We offer Legitimately FC and SS Bank Guarantee (BG) and Standby Letter of Credit (SBLC) alongside a number of other Bank Instruments specifically for Lease with the option of sale optionally available from a certified financial group. We deliver cautious of the time line required for the completion of transactions and other intermediaries are welcome to deal. Other financial instruments such as MTN, CD, DLC, PB are also available.

For genuine and Serious inquiry of any form please kindly contact me via the details below.

Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
Email: [email protected]

regards
SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
użytkownik
31 sie (2 miesiące temu)
31 sie (2 miesiące temu)
We are authorized Financial consulting firm that work directly with
A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for clients all over the world.

We are equally ready to work with Brokers and financial
consultants/consulting firms in their respective countries.

Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

We hope to establsih a long term business relationship with you even after this first trial

regards
WALSH SMITH, ROBERT
email : [email protected]
skype: cpt_young1
Tel contact: +447031968934
użytkownik
31 sie (2 miesiące temu)
31 sie (2 miesiące temu)
We are authorized Financial consulting firm that work directly with
A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for clients all over the world.

We are equally ready to work with Brokers and financial
consultants/consulting firms in their respective countries.

Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

We hope to establsih a long term business relationship with you even after this first trial

regards
WALSH SMITH, ROBERT
email : [email protected]
skype: cpt_young1
Tel contact: +447031968934
użytkownik
2 sie (3 miesiące temu)
2 sie (3 miesiące temu)
Po ostatnim spotkaniu z naszym kierownikiem magazynów na temat BHP na G16,oniemiałem z wrażenia po słowach "Prezes jest wkurwiony,że jest tyle wypadków". Ja się pytam czyja to jest wina?Pewnie ludzi pracujących w pośpiechu(bo już tak kadrę okroiliście),których ogranicza zepsuty wózek.Może Panie kierowniku warto by zobaczyć specyfikę pracy na rurach,magazynach,transporcie.Wyciągnąć wnioski jakie mogą występować zagrożenia.Zminimalizować je lub całkowicie wyeliminować.A nie tylko gadać.Zapewne Pan wie,że mamy wysokościowe do 3 metrów.Nasze regały są niestety wyższe i taki człowiek sięgający detal z drabiny już łamie przepisy BHP.Poprostu nasze zdrowie dla pana warte jest 12 tyś(koszt naprawy wózka).Wiem obiecał Pan obejmując posadę wielkie oszczędności Prezesowi.Ale niestety jak pan widzi pośpiech,brak narzędzi do pracy nie idzie w parze z oszczędnościami.Nie mówiąc już o wkurzonych firmach kooperacyjnych,które czekają na rozładunek po 40 minut w tym upale bo wózek w tej chwili używany jest gdzieś indziej.Ale "Jak sobie radzimy to będziemy sobie radzić dalej".Tylko nasuwa się pytanie.Ile to jeszcze będzie trwało?I co musi się stać żeby Panu włączyło się myślenie?Oby nie było za pózno.Bo za kasę zdrowia pracownikowi pan nie kupi.
autor
26 lip (3 miesiące temu)
26 lip (3 miesiące temu)


If you are seeking Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase we are the best financial institution to help you secure a verifiable and easily Monetized BG, SBLC and other financial instruments. At SPOT FINANCE, we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the Financial Instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any face value of BG/SBLC from 10M – 10B (EURO/USD) in time for use in Heavy/Light project funding anywhere in the world.

Basically, we are here to help move your business to the next level.

Anticipating your interests,
Email: [email protected]
Skype: spotfinanceltd

Sincere regards,
Gary Derek Beckett
SPOT FINANCE LTD
użytkownik
21 cze (4 miesiące temu)
21 cze (4 miesiące temu)
EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED is a traditional provider of UK, Investment Management and Financial Services, we also offer International Trade Services, Investment Management and trade finance solution such as confirmable and verifiable bank instruments via Swift transmission issued by AAA rated banks, AA+ and other top rated North American banks, Western European banks and Asian banks for the issuance of Bank Instruments.

Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success.We are efficient provider of fresh cut Bank Guarantee (BG), Stand by Letter of Credit (SBLC), Proof of Funds (POF), Documentary Letter of Credit (DLC) Medium Term Note (MTN), Confirmable Bank Drafts for sale and lease that can be engaged in trading, discounting, projects in Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, General Construction, Real Estate, Mining, Large Scale International Trade, Hospitality Development Projects. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED).

Leasing Price : 4%+1%

Buying Price: 32%+2%

White, Christopher Simon
email : [email protected]
skype: advice.eagleflsltd
użytkownik
21 cze (4 miesiące temu)
21 cze (4 miesiące temu)
EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED is a traditional provider of UK, Investment Management and Financial Services, we also offer International Trade Services, Investment Management and trade finance solution such as confirmable and verifiable bank instruments via Swift transmission issued by AAA rated banks, AA+ and other top rated North American banks, Western European banks and Asian banks for the issuance of Bank Instruments.

Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success.We are efficient provider of fresh cut Bank Guarantee (BG), Stand by Letter of Credit (SBLC), Proof of Funds (POF), Documentary Letter of Credit (DLC) Medium Term Note (MTN), Confirmable Bank Drafts for sale and lease that can be engaged in trading, discounting, projects in Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, General Construction, Real Estate, Mining, Large Scale International Trade, Hospitality Development Projects. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED).

Leasing Price : 4%+1%

Buying Price: 32%+2%

White, Christopher Simon
email : [email protected]
skype: advice.eagleflsltd
użytkownik
21 cze (4 miesiące temu)
21 cze (4 miesiące temu)
EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED is a traditional provider of UK, Investment Management and Financial Services, we also offer International Trade Services, Investment Management and trade finance solution such as confirmable and verifiable bank instruments via Swift transmission issued by AAA rated banks, AA+ and other top rated North American banks, Western European banks and Asian banks for the issuance of Bank Instruments.

Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success.We are efficient provider of fresh cut Bank Guarantee (BG), Stand by Letter of Credit (SBLC), Proof of Funds (POF), Documentary Letter of Credit (DLC) Medium Term Note (MTN), Confirmable Bank Drafts for sale and lease that can be engaged in trading, discounting, projects in Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, General Construction, Real Estate, Mining, Large Scale International Trade, Hospitality Development Projects. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED).

Leasing Price : 4%+1%

Buying Price: 32%+2%

White, Christopher Simon
email : [email protected]
skype: advice.eagleflsltd
użytkownik
21 cze (4 miesiące temu)
21 cze (4 miesiące temu)
EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED is a traditional provider of UK, Investment Management and Financial Services, we also offer International Trade Services, Investment Management and trade finance solution such as confirmable and verifiable bank instruments via Swift transmission issued by AAA rated banks, AA+ and other top rated North American banks, Western European banks and Asian banks for the issuance of Bank Instruments.

Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success.We are efficient provider of fresh cut Bank Guarantee (BG), Stand by Letter of Credit (SBLC), Proof of Funds (POF), Documentary Letter of Credit (DLC) Medium Term Note (MTN), Confirmable Bank Drafts for sale and lease that can be engaged in trading, discounting, projects in Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, General Construction, Real Estate, Mining, Large Scale International Trade, Hospitality Development Projects. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED).

Leasing Price : 4%+1%

Buying Price: 32%+2%

White, Christopher Simon
email : [email protected]
skype: advice.eagleflsltd
użytkownik
21 cze (4 miesiące temu)
21 cze (4 miesiące temu)
EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED is a traditional provider of UK, Investment Management and Financial Services, we also offer International Trade Services, Investment Management and trade finance solution such as confirmable and verifiable bank instruments via Swift transmission issued by AAA rated banks, AA+ and other top rated North American banks, Western European banks and Asian banks for the issuance of Bank Instruments.

Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success.We are efficient provider of fresh cut Bank Guarantee (BG), Stand by Letter of Credit (SBLC), Proof of Funds (POF), Documentary Letter of Credit (DLC) Medium Term Note (MTN), Confirmable Bank Drafts for sale and lease that can be engaged in trading, discounting, projects in Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, General Construction, Real Estate, Mining, Large Scale International Trade, Hospitality Development Projects. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED).

Leasing Price : 4%+1%

Buying Price: 32%+2%

White, Christopher Simon
email : [email protected]
skype: advice.eagleflsltd
użytkownik
20 cze (4 miesiące temu)
20 cze (4 miesiące temu)
Dear, Sir/Ma.

We offer Legitimately FC and SS Bank Guarantee (BG) and Standby Letter of Credit (SBLC) alongside a number of other Bank Instruments specifically for Lease with the option of sale optionally available from a certified financial group. We deliver cautious of the time line required for the completion of transactions and other intermediaries are welcome to deal. Other financial instruments such as MTN, CD, DLC, PB are also available.

For genuine and Serious inquiry of any form please kindly contact me via the details below.

Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
Email: [email protected]

regards
SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
użytkownik
29 maj (5 miesięcy temu)
29 maj (5 miesięcy temu)
Finding a genuine provider of financial instrument is very challenging but
we are certified Financial Instrument providers in Ireland. Presently, we
only focus on BG/SBLC for Lease and Sale transactions. However, our Lease
BG/SBLC is 4+1% and Sale at 32+1%.

Should you find this interesting and acceptable? Kindly, contact us and we
shall review and respond with draft Contract/MOU within 48hrs maximum.

Please request for full procedure details if interested.

For further inquiry contact:
E-mail : [email protected]
Skype id : [email protected]

regards with Gratitude,
Donagh Sheridan
+442033184306
Jeżeli nie odnalazłeś interesujących Cię wpisów dla hasła "trans rega"
załóż nowy temat

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr
Formularz odpowiedzi
 

Chcę zamieścić
Proszę wpisać treść wiadomości (min. 10 znaków)
Wybierz zdjęcia z dysku lub przeciągnij je tutaj
możesz dodać jedno lub kilka zdjęć jednocześnie
można publikować jedynie zdjęcia w formacie JPG
maksymalna wielkość każdego zdjęcia - 4MB
dołącz:
wpisano znaków: 0
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
Proszę uzupełnić podpis (min. 3 znaki)
E-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Numer telefonu
Nieprawidłowy numer telefonu
Aby wysłać wiadomość należy zaakceptować regulamin

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

Wczytywanie danych...
 1. Jeśli chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza który sam dodałeś - podaj kod zgłoszenia który otrzymałeś na swój adres e-mail w chwili dodania komentarza a następnie przejdź do edycji wpisu:
 2. Jeśli nie pamiętasz/nie znasz swojego kodu zgłoszenia, a chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza skorzystaj z poniżej przestawionej opcji:
Jeśli chcesz usunąć komentarz który wybrałeś uzupełnij swoje dane zgłaszającego, a następnie dokonaj opłaty administracyjnej w wysokości 200,00 zł za usunięcie wybranego komentarza.
* Serwis gwarantuje poufność poniżej udostępnianych danych
Wpisz swoje imię i nazwisko
Nieprawidłowy PESEL lub NIP
Wpisz miasto i kod pocztowy
Wpisz nazwę ulicy i numer domu
Nieprawidłowy adres e-mail
 

WYCIĄG Z REGULAMINU

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Najpopularniejsze tematy na forum

kasjerka Piaseczno lubfarm Lublin

Lębork

Lublin

tarnowskie Góry

Głogów

Gogolin

Miechów

Proszowice

Dzierżoniów szymanski Jacek

Warszawa

Kłodzko

Hydraulik Zabrze

Kluczbork

Sopot

jastrzebie Zdrój

Tychy

Pruszków

Kraków

Wolbrom
szatniarz Warszawa

Bydgoszcz

Karpacz

Błonie

Gliwice

tatuum Opole Asystentka poszukuje pracy jako stomatologiczna miejsce wawer Warszawa

uber Kraków

uber taxyfi Kraków taxify Kraków dabrowa gornicza Walcownia wroclawskie Warszawa Bielany Tczew

Kielce

Sprzątaczka Kielce

Tarnów

Suwałki

Siechnice wlkp Grodzisk
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin